Seramik ve Mermer İşleri

GENEL AÇIKLAMA

Mermer Nedir?

Yüksek basınç ve ısı sonucunda değişikliğe uğramış bir kireç taşı (kalkeredir. Deniz hayvancıklarının kalıntılarından ibaret olan mermer, billur tanecikli bir taştır. Ateşten, sudan zarar görmez. Çoğunlukla beyaz olan mermerlerin damarlısı, renklisi de vardır. En geniş kullanılış alanı yapılar ve heykelciliktir. «Şeker mermeri» de denen saf mermer beyazdır. Beyaz rengi mermere «kalsiyum karbonat» ile «dolomi» (yani kalsiyum ve magnezyum karbonat) billurları verir.

Seramik Nedir?

Kilden yapılan çini, tabak, çanak, fincan, vazo gibi şeylere denir. Bunlar elde veya makinede biçimlendirildikten sonra, sertleştirmek için özel fırınlarda pişirilir. Seramik, bu işte kullanılan hamurun cinsine göre belli başlı iki gruba ayrılır: 1 ) Gözenekli seramik ve 2) Gözeneksiz seramik (pekez). Gözenekli seramikler içlerine konulan sıvıları sızdırırlar. Tıkız hamurdan yapılan pekezler ise yüksek ısıda pişirildiklerinden sıvıları szdırmazlar.

SERAMİK ve MERMER İŞLERİ HİZMETLERİ

Seramiklerin özellikleri nelerdir?

Mekanik özellikleri: Basınç mukavemetleri çok yüksek olmakla beraber çekme mukavemetleri çok düşüktür. Gevrek olduklarından iç yapı kusurları, çentikler, çizikler ve mikro çatlaklar gerilme yığılmasına neden olurlar, dolayısıyla çekme etkisinde kolay kırılırlar. Seramiklerde basınç mukavemeti ortalama olarak çekme mukavemetinin sekiz katıdır. Isıl işlemle yüzeyde artık basınç gerilmeleri oluşturarak çekmeye karşı mukavemetleri arttırılabilir. Seramiklerin kaymaya karşı direnci çok yüksektir, plastik şekil değiştirmesiz kırılırlar. Ayrıca bazıları çok sert olduklarından aşındırıcı malzeme olarak geniş ölçüde kullanılırlar.

Elektriksel özellikleri: Seramikler genellikle yalıtkan ve dielektrik malzemelerdir. Elektriği iletmezler fakat elektrik alanda tepki gösterirler. Elektriksel alan etkisinde oluşan kutuplaşma neden ile yüzeylerinde büyük ölçüde elektron depo edilir. Yüksek dielektrik özelliğine sahip seramikler kondansatör üretiminde kullanılır. Bazı seramikler yan iletkenlik özelliğine sahiptir. Kuvars kristali ve baryum titanat mekanik etkiyi elektriksel tepkiye, elektriksel tepkiyi mekanik tepkiye çevirirler. Piezoelektrik denilen bu özelliğe sahip bu seramikler elektronik endüstrisinde kullanılır.

Mermerin Özellikleri

Mermerlerin ana kullanım alanları binaların içi ve dışında(yer ve duvar döşemeleri,basamaklar,sütunlar,şömineler,mutfak ve banyo-hamam,dış cephe kaplamaları) başta olmak üzere,süs eşyaları ve hediyelik eşyalardır.Mermer kırıntıları da mozaik olarak değerlendirilmektedir.Yukarıda anılan kullanım alanlarına uygun özellikler taşıyan mermerlerin seçilmesi büyük önem taşır.Bu nedenle,aşağıda incelenen özelliklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

1  Sertlik

Sert mermerler,binalarda daha çok döşemelerde ve kapı eşiklerinde kullanılır.Genel olarak,silikat minerallerinin artmasıyla birlikte mermerin sertliği de artar.Sert mermerlerin kesimi ve şekillendirilmesi daha zor ve masraflıdır.Buna karşılık,çok iyi cila kabul ederler.

2 Su Emme

Su emme daha çok binaların dış cephe kaplamalarında kullanılan mermerler  için önem taşır.Zira,yağmur suları özellikle karbonat içeren mermerlerde tesir ederek çözülmelerine neden olur.

3 Birim Hacim Ağırlığı

Birim hacim ağırlığının bilinmesi nakliyat ücretlerinin belirlenmesinde, statik hesaplarda ve yük kaldırma işlerinde kullanılan halat seçiminde gereklidir.

4 Porozite

Mermerlerde porozitenin artmasıyla birlikte ekonomik değer azalır.Zira,atmosferin etkilerine karşı koyma özelliği porozitenin artmasıyla azalmaktadır.Mermerin gözeneklilik derecesinin bir ölçütü olarak kullanılmaktadır.

5  Aşınma Kaybı

İnsan trafiğinin etkisiyle,sürtünme sonucu taban döşemesi ve merdiven basamaklarında kullanılacak mermer plakalarda oluşabilecek aşınma kayıplarının bilinmesi,uygun mermer seçiminde önemlidir.Sürtünme etkisiyle oluşan aşınma kayıpları genellikle karbonatlı mermerlerde yüksek olup,mineral içeriği ve içerdiği minerallerin özellikleri nedeniyle magmatik kökenli mermerlerde düşüktür.Bu nedenle,sürtünme ile aşınma değeri mermerin kullanım alanını tayin edici bir gösterge olarak kabul edilmektedir.

6     Basınç Dayanımı

Mermerlerin kristal durumuna,poroziteye,CaCO3 miktarına ve yabancı

madde içeriğine göre değişken olup,500-1500 kgf/cm2 arasında değişir.Dayanım tabakalanmaya dik yönlerde daha fazla;paralel yönlerde ise daha azdır.Basınç dayanımı mermerin yapılarda kullanım yerini belirlemede bir gösterge olarak kullanılır.

7   Renk

Gerçek mermerler saf olduklarında beyaz tonlardadır.Ancak,yeryüzünde renkli mermerler daha yaygındır.Renklenme,mermeri oluşturan esas mineralin yanında tali veya az oranda yabancı element ve minerallerin varlığından kaynaklanır.Renk ve desen alım satımında önemli rol oynayan özelliklerdendir.

8 Saydamlık

Mermerin ışığı geçirebilme özelliğidir.İnce kristalli mermerlerin saydamlık özellikleri daha yüksektir.Bu özellikleri yüksek olan mermerler süs eşyası yapımında ve heykel-traşcılıkta kullanılır.

9 Cila Tutma

Mermerlerin cila tutma özellikleri farklılıklar gösterir.Genel olarak,sert mermerler daha iyi cila kabul ederler.Mermer işletme fabrikalarında levha haline getirilmiş ve boyutlandırılmış mermerlerin pazar değeri,bu malzemenin parlatılabilme özelliği ile yakında ilgilidir.İyi parlatılamayan malzemelerin Pazar değeri düşüktür.

Ayrıntılara bizde önem veriyoruz... Bizi hemen arayın...