Aydınlatma

GENEL AÇIKLAMA

Bir ortamı ve içerisindeki nesneleri istenilen ölçütlerde görsel algılamaya uygun kılacak şekilde tasarlanmış ışık uygulamaları aydınlatma olarak tanımlanır. Bir hacmin tamamında belirli kriter ler kapsamında talepleri karşılamak amacıyla yapılan aydınlatma genel aydınlatmadır. Mekanlar da genel aydınlatmanın yanı sıra çeşitli vurgu, yönlendirme veya farklı aydınlık seviyesine ihtiyaç duyulan kısmi bölgelerin ışıklandırılması ise bölgesel aydınlatma olarak tanımlanır.

Bölgesel aydınlatma kimi zaman genel aydınlatmanın yetersiz kaldığı noktalarda gerekli aydınlık seviyesini sağlamak amacıyla yapılırken; kimi zaman da bir nesne üzerine vurgu yapmak ya da estetik görüş katmak amacıyla kullanılır.

AYDINLATMA HİZMETLERİ

Aydınlatma, nesnelerin ve çevrenin en iyi şekilde algılanmasını sağlamak amacı ile tasarlanır. Görülmesi gereken “şey”, yani, belli bir mekanda, belli bir zamanda, belli koşullarda ve belli bir amaç için görsel algılama konusunu oluşturan şey, bir yemek sofrası ve çevresindeki insanlar, bir öğretmen ve yazı tahtası, bir konferansçı, bir iç mekanın bütünü, bir sahne, bir vitrindeki nesneler, bir sergideki tablolar, bir çalışma tezgahının üstü vb., ya da bir havuz, bir yapının dış cephesi, anıt, bahçe vb. gibi çok değişik türden veya bir çoğunun birlikte oluşturduğu “şeyler” olabilir. Aydınlatılmasını talep ettiğimiz “şeyleri” oluşturan nesneler, parlak ya da mat yüzeyli; renkleri, dokuları, ya da biçimleri bakımından, az ya da çok önemli; çok ufak ya da iri; hareketli ya da hareketsiz olabilirler. Bunların görülmesi gereken süre, çok kısa ya da uzun olabilir. İnsanlar bu nesnelerin bulunduğu mekân içinde, ya da bunun dışında olabilirler. Yani aydınlatma, çok çeşitli değişkenlerin göz önüne alınarak, hesaplamalar ve tekniklerin uygulandığı, başlı başına bir öneme sahip bir bilim dalıdır. Yani kısacası, dış görünüşüne özen gösterilmiş ışıklı nesneleri sağa sola yerleştirerek yapılan süslemeler veya karanlığa karşı düşmancıl tavır, hemen hemen aydınlatma ile hiçbir ilgisi olmayan kavramlardır.

Ayrıntılara bizde önem veriyoruz... Bizi hemen arayın...